وبلاگ

شرایط احداث استخر پرورش ماهیان سردابی

بهمن ۵, ۱۳۹۷ توسط - در دانشنامه

پرورش دهندگان زیادی به پرورش ماهی سردابی قزل آلا روی آوردند

امروزه به دلیل استقبال بیشتر مردم در تغذیه از ماهیان سردابی، پرورش ماهی سردابی قزل آلا مورد توجه تجار و فعالان بخش کشاورزی قرار گرفته است و به راحتی می توان در همان استخر ذخیره آب، ماهی قزل آلا را هم پرورش داد.

بحث عملي

بحث عملي استفاده از استخر در توليد ماهی قزل آلاي رنگين كمان، نگهداري آبي است كه در آن ماهي بتواند زيست كند و خوب تغذيه نمايد و متابوليسم و هضم و جذب غذا نموده و در نهايت رشد سريع داشته باشد. علاوه بر آنكه شكل استخر پرورش ماهی سردابی قزل آلا مي تواند در ميزان توليد تاثير گذار باشد جريان آب ورودي، سرعت جريان آب در استخر، سرعت تعويض آب، حجم مفيد مخزن و … نيز از اهميت زيادي برخوردار مي باشد.

پرورش ماهی سردابی

قزل آلا در حوضچه، قفس، قنات و …  مجموعه‌­ای از اقداماتی است که باعث ایجاد ارزش‌افزوده و رونق کسب‌وکار در این صنعت می‌شود. بسیاری بر این باورند که پرورش ماهی قزل آلا نیاز به یک سرمایه هنگفت و فضای بسیار بزرگ و مناسب دارد، در حالی که این مشکلات با راهکارهای بسیار ساده قابل جبران است. برای راه‌اندازی یک پرورش ماهی بیش از هر چیزی به دانش و تسلط به روش‌های نگه‌داری ماهی نیاز است.

فضای رشد ماهی:

هر ماهی کمتر از ۰/۲ متر مربع زمین برای رشد نیاز دارد.

ضمن اینکه پرورش ماهی اغلب در اراضی درجه ۳ و ۴ غیر قابل استفاده در امر کشاورزی صورت می‌گیرد و یا اینکه از آب‌های داخلی مثل دریاچه‌های طبیعی و مصنوعی، رودخانه‌ها، آبگیرها و آب‌بندان ها برای پرورش ماهی استفاده می‌شود که اختلالی در امر کشاورزی ایجاد نخواهد کرد.
پرورش ماهی سردابی قزل آلا

منابع آبي در پرورش ماهی سردابی قزل آلا  :
به طور كلي منابع تامين آب طبيعي براي فعاليتهاي آبزي پروري به دو بخش عمده زير قابل تقسيم هستند :
آب هاي سطحي شامل رود خانه ها ، درياچه پشت سدها ، آب بندان ها و تالاب ها

آب هاي زير زميني شامل چشمه ها، قنات ها و چاه ها از منابع آب مصنوعي نيز مي توان به چاه و كانال انتقال آب اشاره كرد.

رودخانه :

رودخانه ها در مقايسه ها با ساير منابع داراي معايب زيادي هستند. آب آن ها در طول سال و همچنين طي سال هاي مختلف آبي نوسانات دما و آبدهي دارد.

بنابراين برنامه ريزي توليد را با مشكل مواجه مي كند و مي بايست بر مبناي حداقل آبدهي متوسط چند ساله ( بازگشت ۳۰ ساله ) بررسي گردد. نهرها و رودخانه هايي كه از مناطق مردابي، صنعتي يا شهري مي آيند بدليل احتمال ورود فاضلاب، براي آبزي پروري مناسب نيستند.

معايب ديگر رودخانه ها عبارتست از وجود گل آلودگي و احتمال ورود هرزآب هاي سطحي، احتمال طغيان آب و سيلابي شدن به دليل سرعت زياد آن در مواقع بارندگي هاي شديد و يا ذوب برف ها، رسوبگذاري زياد كه لايروبي آن ها هزينه زياد خواهد داشت، احتمال يخبندان آب رودخانه در بعضي شرايط خاص، نوسانات حرارتي زياد، احتمال ورود آلودگي هاي انگلي و باكتريايي و غيره بدليل وجود ماهيان بومي در رودخانه و نوسانات ميزان آب دهي.
مزاياي آب رودخانه آنست كه حاوي اكسيژن كافي و عاري از گازهاي مضر و آهن محلول است .

كانال انتقال آب :

كانال هاي انتقال آب براي هدايت آب با ميزان آبدهي تنظيم شده به مزارع احداث شده اند. ميزان آبدهي آن ها ثابت است لذا از اين جهت مي توان برنامه ريزي توليد كرد. قبل از ورود آب به كانال در پشت سد جمع مي شود و رسوبات آن گرفته مي شوند لذا معمولاً آب كانال هاي فاقد گل آلودگي و رسوبات سنگين است.

نوسانات حرارتي در كانال ها وجود دارد ولي به شدت رودخانه نيست.

آب هاي ساكن :

اين منابع شامل درياچه هاي طبيعي و مصنوعي، آب بندان ها، تالاب ها، خورها و خليج ها مي شود. اين منابع به غير از مواقع سيلابي داراي آب شفاف هستند و كيفيت فيزيكو شيميايي آن ها بستگي به وضعيت بستري دارد كه آب ورودي آن ها از آنجا عبور مي كند.

نوسانات حرارتي در آب هاي ساكن وجود دارد ولي به شدت رودخانه ها نيست. بيشتر براي آبزي پروري گسترده استفاده مي شوند .

چشمه :

به طور كلي آب چشمه داراي مزاياي زيادي براي پرورش ماهی قزل آلاي رنگين كمان است. معمولاً بدون آلودگي، با دماي نسبتاً ثابت در طول سال و در اغلب موارد بدون يخبندان هاي زمستاني و بدون كدورت در فصل بارندگي مي باشد. آب چشمه در طول سال دبي ثابتي ندارد و برنامه توليد را بايد براساس حداقل دبي تنظيم كرد.

از معايب چشمه مي توان به وجود گازهاي محلول مضر در آن از قبيل ازت و دي اكسيد كربن كمبود اكسيژن محلول اشاره كرد كه براي مقابله با اين مشكل مسير آنرا تا مزرعه طولاني مي كنند و يا با هوادهي آنرا رفع مي كنند.

عناصر سنگين نيز ( از قبيل آهن و مس ) ممكن است در آب چشمه وجود داشته باشند كه هم براي ماهی و هم براي انسان خطرناك است و ايجاد مسموميت و مرگ و مير در ماهی ها مي كند.

وجود رسوبات قرمز آجري رنگ در مظهر چشمه نشان دهنده وجود املاح آهن است. قبل از بهره برداري از آب چشمه انجام آزمايش آب ضروري است .

قنات :

قنات يكي ديگر از منابع تامين آب پرورش ماهی قزل آلاي رنگين كمان است. اين منابع آبي در اغلب استانهاي كشور، بخصوص درمناطق كم آبي مانند استان هاي يزد و اصفهان به وفور يافت مي شود. ايرانيان مبتكر ساخت قنات بوده اند و از قديم براي مصرف شرب و آبياري در ايران استفاده مي شود.

قنات داراي آب سالم و پاكيزه اند. به علاوه بدليل اينكه در طول مسير بوسيله چاه هاي حفر شده با هوا در ارتباط هستند، از ميزان اكسيژن محلول بيشتري نسبت به چشمه برخوردارند و از وجود گازهاي مضر عاري هستند و ميزان املاح آهن نيز در آن ها كم است.

عمده مشكل قنات آنست كه هر چند سال يكبار نياز به لايروبي و اصلاح مسير دارد. دماي آب بستگي به طول تونل ارتباطي به چاه مادر و چاهك هاي مسير آبرساني دارد .

چاه :

كيفيت آب هاي زير زميني و چشمه ها تقريباً مشابه است و اين نوع آب ها نيز داراي درجه حرارت نسبتاً يكساني ( ثابت ) در طول سال و داراي كيفيت فيزيكو شيميايي مناسب براي پرورش ماهی هستند.

آب هاي زير زميني فاقد آلودگي هستند. از معايب آن فوق اشباع بودن آب چاه با گازهاي نظير ازت و دي اكسيد كربن مي باشد. ديگر معايب چاه ها، كمبود اكسيژن، محدوديت دسترسي و صرف انرژي براي پمپاژ آب مي باشد. همچنين بايد دقت كرد كه فاضلاب صنعتي، شهري، دامداري و مرغداري وارد آب نشود. بنابراين بايد آزمايشات ميكروبي و فيزيكو شيميايي قبل از بهره برداري انجام شود. از آب چاه براي استفاده در سيستم هاي پرورش ماهی كه نياز كمتري به آب دارند ( مانند مدار بسته و سيستم آب در گردش ) استفاده مي شود و بايستي به نكات زير توجه نمود تا در عمل مشكلي مواجه نشد.

حتي الامكان نيروي محركه چاه انرژي الكتريكي باشد. در چاه هايي كه از پمپ هاي گازوئيلي براي پمپ آب استفاده مي كنند احتمال نشت روغن وجود دارد كه اين روغن باعث مسموميت ماهی ها مي شود و همچنين با پوشاندن سطح آب تبادل اكسیژن كاهش مي يابد و ماهی ها دچار خفگي مي شوند.
حداقل ۶ ماه از سال چاه فعال باشد. با توجه به اينكه چاهها بطور عمده براي فعاليت هاي كشاورزي احداث شده اند، بنابراين بايد دوره فعاليت آن ها طوري باشد كه در طي آن بتوان بچه ماهی ها را به وزن بازاري رساند.

ارتفاع از سطح دريا :

موقعيت سايت از نظر ارتفاع از سطح دريا حائز اهميت است. ارتفاع دو شكل در بحث هوادهي تاثير گذار مي باشد :
– مقدار قابليت حلاليت گازها در آب
– حداكثر عمقي كه مي توان هوادهي نمود به طور عمومي هر قدر ارتفاع محل مزرعه پرورش ماهی نسبت به سطح درياهاي آزاد كمتر باشد ميزان قابليت حلاليت اكسيژن محلول در آب بالاتر بوده و در نتيجه مقدار اكسيژن بيشتري در واحد حجم آب در دسترس ماهی قرار خواهد گرفت.

در اين شرايط امكان استفاده از تعداد كمتر دستگاه هاي هواده در يك مزرعه وجود خواهد داشت.

مبحث دوم زماني مطرح مي باشد كه خواسته شود در عمق متفاوت هوادهي انجام پذيرد .

بر اساس محاسبات انجام شده در مزارع پرورش ماهی كه داراي تراز ارتفاعي همسطح دريا هستند بهتر است پائين تر از عمق يك متر هوادهي انجام نشود و همچنين در ارتفاعات ۱۲۰۰ متر ازسطح دريا از عمق هاي بيشتر از ۲ متر هوادهي صورت نپذيرد.

مشخصات فيزيكي و شيميايي آب :

مشخصات فيزيكي و شيميايي آب به طورغير مستقيم در انتخاب نوع و تعداد دستگاه هاي هواده تاثير گذار مي باشد. مشخصات فيزيكي در پرورش ماهی غالباً شامل كدورت، بار معلق و دماي آب مي باشد در خصوص عوامل شيميايي، بيشتر عواملي همچون PH، سختي كل، درجه قليائيت، شوري، دي اكسيد كربن، نيتريت و نيترات از اهميت خاصي در استفاده از دستگا ه هاي هواده برخوردار مي باشند.

 

پرورش ماهی سردابی قزل آلا

پرورش ماهی سردابی قزل آلا

.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تغییر زبان
  مشورت رایگان با آبزیکو

  شرکت آبزیکو در سال ۱۳۹۲ با هدف توسعه آبزی پروری، بهینه سازی و ورود تکنولوژی به این صنعت، کار خود را آغاز نمود. از این رو با برنامه ریزی های انجام شده و جهت ایجاد ارتباط با فعالان این حوزه در بخش توزیع و تامین خوراک با کیفیت، کار خود را آغاز نموده و سپس در جهت رفع مشکلات تولید در مزارع قدمهای علمی و عملی برداشت و همچنین با کمک تجربیات و علوم نوین طراحی، نظارت، ساخت و تجهیز مزارع جدید تاسیس را آغاز کرد و در روند کار و جهت رفع موانع، مشکلات و کاهش هزینه های تولید تلاش های بسیاری صورت گرفت تا برخی از مشکلات صنعت آبزی پروری کشور همچون تکثیر، تغذیه، آب و … کاهش یابند.

  آدرس: رشت خ امام، بین مصلی و منظریه، نبش خیابان پاستور، ساختمان بانک توسعه صادرات، طبقه ۴ واحد ۱۱

  کدپستی: ۴۱۸۸۷۹۴۵۷۱

  ۴۱۸۸۷۹۴۵۸۶

  تلفن ها:

  ۳۳۳۴۵۳۷۶ ۰۱۳

  ۳۳۳۴۵۳۸۱ ۰۱۳

  ۳۳۳۳۷۹۲۰ ۰۱۳

  ۳۳۳۳۷۹۲۱ ۰۱۳

  ۳۳۳۳۷۹۲۲ ۰۱۳

  فکس: ۳۳۳۳۷۹۲۳-۰۱۳

  ایمیل: Info@abzyco.com

  abzyco@yahoo.com

  ساعات کار : شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17 و پنج شنبه 8 الی 13