همه نوشته های : abzyco

توسط - در دانشنامه

بچه ماهی سالم و ناسالم وتشخیص آنها

بچه ماهی سالم و ناسالم وتشخیص آنها بچه ماهي يكي از نهادهايي است كه در امر توليد و پـروش انواع مـاهي، نقـش مهمـي را ايفـا مـي كنـد، زيـرا از لحـاظ كميـت ارتبـاط مستقيم با تعيين ظرفيت هر واحد پرورشي داشته و از لحاظ كيفيت و سلامت بچه ماهي رهاسـازي شـده، ميـزان توليد ماهي بازاري در […]

توسط - در دانشنامه

غذاي ماهي، نگهداري وروش مصرف آن

غذاي ماهي، نگهداري وروش مصرف آن   عوامـل  ايجـاد كننـده فسـاد در غذاي ماهي عبارتنـد از: عوامـل شـيميايي ماننـد اكسيداسيون چربيها كه توسط فعاليت آنزيمها انجام مي شود. آنزيمها در اثر فعاليت خود سبب ايجاد تغييرات در رنگ، طعم و تركيب مواد غـذايي شـده و در صـورت ادامه آن باعث فساد مواد غذايي مي گردند […]

توسط - در دانشنامه

منابع تأمين آب جهت پرورش ماهي قزل آلا

منابع تأمين آب جهت پرورش ماهي قزل آلا منابع تأمين آب جهت پرورش ماهي قزل آلا شامل چاه، قنات يا رودخانه مي باشد كه هر يك داراي ويژگيهـاي خاصي میباشد. آب چاه: 1-دما و دبي نسبتاً ثابتي در طول سال مي باشـد 2- عـاري از عوامل بيماريزا و آلودگيهاي محيطي است كه اين دو، عوامل […]

توسط - در دانشنامه

رشد ماهي قزل آلا  و عوامل موثربر آن

رشد ماهي قزل آلا  و عوامل موثربر آن رشد ماهي قزل آلا تحت تأثير عوامل داخلي و عوامل محيطي قرار دارد. عوامل داخلي: ژنتيـك ماهيـان، اندازه ماهي و بلوغ جنسي عوامل محيطي :درجه حرارت، اكسيژن محلول در آب، شـرايط نـوري، تـراكم ماهي، كيفيت و كميت غذا و خصوصيات فيزيكوشيميايي آب درجه حرارت: 1-سوخت و ساز […]

توسط - در دانشنامه

اصول غذادهی ماهی قزل آلا

اصول غذادهی ماهی قزل آلا تعیین درصد غذادهی ورشد ماهی قزل آلا به عوامل مختلفی وابسته است که این عوامل میتوانند دلیل افزیش یا کاهش رشد باشد. روند رشد وابسته به عواملی همچون دما،کیفیت آب ،داروها ،تغذیه و …بستگی دارد. تغذیه در شرایط مناسب طبق موارد ذیل میتواند راندمان تولید ابزیان را افزایش دهد : […]

توسط - در دانشنامه

تعیین درصد غذا دهی ماهی خاویاری

تعیین درصد غذا دهی ماهی خاویاری   تعیین درصد مناسب و مطلوب غذا دهی به منظور دستیابی به رشد حداکثری و سود دهی بالا بسیار ضروری است. درصد غذا دهی بر حسب وزن بدن در درجه حرارت های مختلف، متفاوت است. بهترین پیشنهاد و روش برای غذا دهی مناسب کنترل ضریب تبدیل (FCR) و میزان […]

توسط - در دانشنامه

پروتئین جیره و تعادل آن در آبزی پروری

 پروتئین جیره و تعادل آن در آبزی پروری پروتئین جیره و تعادل آن، اولین گام موثردرراستای تولیدجیره غـذایی کـم هزینـه با کارایی بالا در رشد ماهیـان محسـوب مـیشـود. کمبود یا مازاد پروتئین جیره سبب کاهش رشد یا آلودگی منابع آبی و مضرات ناشی از آن رادر پی خواهد شد. کیفیـت گوشت، خاویار و همچنین گامت […]

توسط - در دانشنامه

تلفات لارو ماهیان خاویاری وعلل آن

تلفات لارو ماهیان خاویاری وعلل آن تلفات لارو ماهیان خاویاری در گذر به تغذیه بیرونی در درجه اول به ١- کیفیت پایین گامت ها ٢-نقض در رژیم بیوتکنولوژی در طول دوره جنینی می باشد. در طول دوره گذر به تغذیه بیرونی، تلفات رو به افزایش پیدا می کند. برای بقای نسل حاصله از مولدین پرورشی […]

توسط - در دانشنامه

بدشكلي گوژپشتي در بچه تاسماهیان

بدشكلي گوژپشتی در بچه تاسماهیان   در الگو بدشكلي گوژپشتی، با جمع شدگي ناحيه سر، قسمت قدامي سر بطرف پايين سر انحنا پيدا می کند و قسمت انتهايي باله دمي نسبت به بچه ماهیان سالم كوتاهتر میباشد. در بدشكلي ناشي از گوژپشتی یا كوتولگي، كوتاهي و فشردگي ناحيه دم بيشتر بود و عمده دليل كوتولگي […]

تغییر زبان

  شرکت آبزیکو در سال ۱۳۹۲ با هدف توسعه آبزی پروری، بهینه سازی و ورود تکنولوژی به این صنعت، کار خود را آغاز نمود. از این رو با برنامه ریزی های انجام شده و جهت ایجاد ارتباط با فعالان این حوزه در بخش توزیع و تامین خوراک با کیفیت، کار خود را آغاز نموده و سپس در جهت رفع مشکلات تولید در مزارع قدمهای علمی و عملی برداشت و همچنین با کمک تجربیات و علوم نوین طراحی، نظارت، ساخت و تجهیز مزارع جدید تاسیس را آغاز کرد و در روند کار و جهت رفع موانع، مشکلات و کاهش هزینه های تولید تلاش های بسیاری صورت گرفت تا برخی از مشکلات صنعت آبزی پروری کشور همچون تکثیر، تغذیه، آب و … کاهش یابند.

  آدرس: رشت خ امام، بین مصلی و منظریه، نبش خیابان پاستور، ساختمان بانک توسعه صادرات، طبقه ۴ واحد ۱۱

  کدپستی: ۴۱۸۸۷۹۴۵۷۱

  ۴۱۸۸۷۹۴۵۸۶

  تلفن ها:

  ۳۳۳۴۵۳۷۶ ۰۱۳

  ۳۳۳۴۵۳۸۱ ۰۱۳

  ۳۳۳۳۷۹۲۰ ۰۱۳

  ۳۳۳۳۷۹۲۱ ۰۱۳

  ۳۳۳۳۷۹۲۲ ۰۱۳

  پشتیبانی: ۰۹۱۱۷۶۶۱۸۱۸         فکس: ۳۳۳۳۷۹۲۳-۰۱۳

  ایمیل: Info@abzyco.com

  abzyco@yahoo.com

  ساعات کار : شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17 و پنج شنبه 8 الی 13